Stowarzyszenie Linia Życia

Aktualności

26 września b.r. podczas uroczystego rozpoczęcia III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego, Prezes Andrzej Graniczny, 
wręczył Panu Waldemarowi Królikowskiemu, Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, nagrodę Stowarzyszenia Linia Życia za wkład w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wręczenie nagrody odbyło się 
w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezydenta Olsztyna, Prezesa IBDiM 
oraz uczestników konferencji.

Bądź Błyskotliwy

25 września na olsztyńskim rynku odbył się happening pod hasłem „Bądź Błyskotliwy”.

Organizatorem był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Impreza miała na celu pokazanie wszystkim uczestnikom ruchu, szczególnie dzieciom i ich rodzicom, jak kapitalnie na bezpieczeństwo wpływają odblaskowe elementy noszone po zmroku.

Stowarzyszenie Linia Życia, jako organizacja działająca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego wzięło udział w wydarzniu.

Spotkanie w IBDiM

29 lipca b.r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pana Andrzeja Granicznego z panem Profesorem Leszkiem Rafalskim – Dyrektorem IBDiM, panem Profesor Janusz Rymszą – zastępca dyrektora IBDiM oraz panem Pawłem Skierczyńskim – Kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikającym z wprowadzenia na polski rynek wyrobów, które nie posiadają aprobat IBDiM a co za tym idzie ich właściwości użytkowe nie zostały przebadane pod kątem warunków panujących na polskich drogach.

23 czerwca b.r w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia wybranego podczas Walnego Zebrania Członków w składzie:

- Maciej Białek

- Piotr Chojnacki

- Norbert Delipacy

- Andrzej Graniczny

- Wojciech Kucharczyk

- Paweł Zawadzki

Zarząd, zgodnie ze statutem wybrał ze swojego grona Prezesa Stowarzyszenia.

Został nim Pan Andrzej Graniczny.

16 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia, podczas którego podsumowano nowy rok, zostały wytyczone plany i zadania na rok kolejny oraz wybrano nowe władze Stowarzyszenia Linia Życia.

Zarząd:
Maciej Białek
Piotr Chojnacki
Norbert Delipacy
Andrzej Graniczny
Wojciech Kucharczyk
Paweł Zawadzki

Komisja Rewizyjna
Jacek Danielski
Jerzy Perkowski
Rafał Sanetra

Sąd Koleżeński:
Jerzy Fojcik
Hanna Klimas
Tomasz Olszewski

Po zakończeniu Walnego Członkowie Stowarzyszenia skutecznie wspierali polskich zawodników w meczu z Niemcami w fazie grupowej EURO 2016

Polska Wizja Zero 2016

W dniach 15-16 czerwca 2016 w Inowrocławiu odbyła się kolejna edycja Polskiej Wizji Zero – wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpiecznej infrastrukturze drogowej, całorocznego utrzymania dróg a także bezpieczeństwu robót na drogach przy aktywnym ruchu.

Polska Wizja Zero 2015

Stowarzyszenie Linia Życia, jako współorganizator ma zaszczyt zaprosić na konferencję połączoną z crash testami urządzeń infrastruktury drogowej, która odbędzie się w dniach 24-25.06.2015 w Inowrocławiu.

Polska Wizja Zero to, oparta o skandynawskie doświadczenia, inicjatywa zwracająca uwagę na najbardziej istotne problemy powodujące zagrożenia dla zdrowia i życia w ruchu.

W tym roku,podczas crash testów i interdyscyplinarnej konferencji, poświęconej bezpieczeństwu ruchu drogowego, bezpieczeństwu pracy na drogach oraz bezpiecznej infrastrukturze drogowej poruszone zostaną problemy odpowiedzialnego projektowania i stosowania właściwych urządzeń bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynierskich różnych kategorii, bezpieczeństwa prac na drogach, które odbywają się przy aktywnym ruchu drogowym. Omówione zostaną zagadnienia wpływu różnych nawierzchni drogowych i utrzymania całorocznego dróg na bezpieczeństwo ich użytkowników.

Rozwinięty zostanie także, rozpoczęty w 2014 r. cykl, „ Kto winny – człowiek, droga, czy samochód?”
Polska Wizja Zero jest jedynym w Polsce i Europie spotkaniem łączącym, w tym samym miejscu i czasie, aspekty teorii oraz praktyki stosowania urządzeń bezpieczeństwa i utrzymania dróg oraz zachowań użytkowników ruchu drogowego.

Konferencja wraz z crash testami odbywa się w plenerze – na poligonie doświadczalnym Instytutu Badawczego Ochronnych Systemów w Inowrocławiu. Specjalnie zbudowana infrastruktura konferencyjna (hale namiotowe) pozwala na komfortowe uczestnictwo w obradach, a poligon jest miejscem praktycznego odzwierciedlenia omawianych problemów w formie crash testów, wystaw i innych pokazów przeprowadzanych na oczach uczestników konferencji.

Polska Wizja Zero – program do ściągnięcia

formularz uczestnictwa

formularz uczestnictwa dla członków Stowarzyszenia Linia Życia
Organizatorzy:
STOWARZYSZENIE LINIA ŻYCIA
INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW
INSTYTUT BADAWCZY OCHRONNYCH SYSTEMÓW
SAFEROAD RRS POLSKA
EUROINFRASTRUKTURA.PL

Partnerzy:
EURORAP POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BUDOWNICTWA
POLSKI KONGRES DROGOWY
ZDW BYDGOSZCZ
ZDW OLSZTYN
FUNDACJA MARSZ ZEBRY
PRODUCENT WYKONAWCZY: FREELANCERS GROUP

Nagroda za wkład w poprawę brd

Podczas uroczystego otwarcia 12. Międzynarodowych Targów, Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA została wręczona nagroda Stowarzyszenia Linia Życia za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Laureatem tego wręczanego po raz pierwszy wyróżnienia został pan dr Zenon Szczepaniak – współtwórca nowoczesnego oznakowania poziomego w naszym kraju, któremu nagrodę wręczył Prezes Zarządu Stowarzyszenia pan Piotr Chojnacki.

Wśród szacownych gości przybyłych na rozpoczęcie targów, w obecności których odbyło się wręczenie nagrody byli miedzy innymi:
- Pan Zbigniew Rynasiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju;
- Pan Stanisław Żmijan – Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury;
- Pan Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Komisja Infrastruktury;
- Pan Jacek Wojciechowicz – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy;
- Pan Marcin Sawicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Gospodarki;
- Pani Ewa Tomala- Borucka – p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
- Pan Tomasz Rudnicki – Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;
- Pan Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych;
- Pan Janusz Dyduch – Przewodniczący Komitetu Transportu PAN, Prezes SITK RP, Wiceprezes FSNT-NOT;
- Pani Grażyna Lendzion – Dyrektor ZDM;
- Pan Adam Kulikowski – Prezydent Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
- Pani Barbara Dzieciuchowicz – p.o. Prezesa Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa;
- Pan Zbigniew Kotlarek – Prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego;

Subskrybuj mój kanał w YouTube Archiwalna strona