Stowarzyszenie Linia Życia

Spotkanie w IBDiM

29 lipca b.r. w Warszawie, w siedzibie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia pana Andrzeja Granicznego z panem Profesorem Leszkiem Rafalskim – Dyrektorem IBDiM, panem Profesor Janusz Rymszą – zastępca dyrektora IBDiM oraz panem Pawłem Skierczyńskim – Kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było zagrożeniom dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikającym z wprowadzenia na polski rynek wyrobów, które nie posiadają aprobat IBDiM a co za tym idzie ich właściwości użytkowe nie zostały przebadane pod kątem warunków panujących na polskich drogach.

Subskrybuj mój kanał w YouTube Archiwalna strona